Våra underentreprenörer

Vi samarbetar med lokala underentreprenörer med hög kvalité avseende fordon, personal, ekonomi, affärsetik och kultur.
Vi jobbar för att skapa ett hållbart ekonomiskt mervärde både för våra kunder och våra underentreprenörer. Vi låser inte fast våra underentreprenörer med konkurrensbegränsande avtal, vi fokuserar på att det mervärde vi skapar gör att våra underentreprenörer väljer att samarbeta med oss.
Timmerbil lastad